"Nuseed" е селскостопанска компания за производство на семена от нов тип, ориентирана към подобряване на
хранителната и фуражната стойност, чрез селекция и работа със семена с по-високи резултати и ефективност.

Продуктите на "Nuseed" се предлагат в много страни.
Регионални оперативни звена предлагат хибриди, признаци, техники на производство, съобразени с характерните
климат, почва и пазари

Компанията съчетава познанията си, както и опита на своите бази по цял свят, като прилага в практиката постигнатите
умения, с цел да предостави на клиентите на местно ниво подходящи решения.
Ето защо локалните представители и партньори на компанията, също са важна част от този процес. Известната с
качеството на продуктите и услугите си селскостопанска компания "Brevis", предлага ексклузивно техните продукти на българския пазар.

КАТО ПРЕДСТАВИТЕЛ И ПАРТНЬОР НА NUSEED, BREVIS ПРЕДЛАГА ВСИЧКИ СЕМЕНА В НАСТОЯЩИЯ КАТАЛОГ С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ.

виж каталог

АГРОНОМ КОНСУЛТАНТ И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ:

0877 222 343; 0883 900 008

Oфис: 052 464 667

Управител: 0877 888 881; 0888 808 843