Шарен слънчоглед Badjer

Използва се за храна за птици и за белене.
Традиционните слънчогледови хибриди Badjer DMR са еталон за стабилност, отлична поносимост към обичайната вече суша през различните периоди на вегетация на културата и неизбежния вече топлинен стрес. Всеки от тях има своето
място на полето и своите предимства. Те се характеризират с много висок потенциал на добив и изключителна стабилност.
 - изключително издръжлив на сушата хибрид, с висока екологична пластичност,
 - стабилен добив,
 - един от хибридите с най-добра реализация в Европа през 2009,
 - под препоръчителната плътност на отглеждане добивът е много голям; типът на хибрида е фиксиран, което го прави подходящ за неполивно отглеждане, с ограничена влага в почвата,
 - подходящ за неполивно земеделие,                                                                                                                                                                    - нов хибрид с висок потенциал и добри резултати,

 - в последните години той стана предпочитан, поради своите високи добиви и стабилност. Развива се добре при екстензивно отглеждане на царевица.

Вижте също: